20031126 - 20080109 
------------------------------
* Body Mass Index (BMI):
     Vekt delt på kvadratet av høyden  X:  70kg / ( 1.80 ^ 2) gir:   SJEKK  HER:  
*    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Sjekk hva Blodtrykket Diastolic-trykket skal være i forhold til VEKT:
    Formelen er: 35.2 + 0.650 x VEKT gir :    SJEKK  HER:
--------------------------------------------------------------------------------------------
* Beregn Oksygenopptak / kondisjon for KVINNER:       SJEKK  HER:

.
* Beregn Oksygenopptak / kondisjon for MENN:            SJEKK  HER:

 

Del ut Internett-ressursene på DESKTOPP ved lokalt nettverktilknytning.